none

סיכום גמר של 'בנות' עונה 5: Walk Don't Run

סיכום גמר של 'בנות' עונה 5: Walk Don't Run

הסצנה הראשונה של פרק זה מגלמת את בנות כמופע. חנה מנסה לרוץ, אבל יכולה לרוץ רק בהתאמות.

ווג כתב מדריך על הפיכת ילדה 'זה'

ווג כתב מדריך על הפיכת ילדה 'זה'

עכשיו אתה יכול להיות גם אחד!

סנדרס לשעבר לשעבר מתחיל בתנועה לדראפט ברני למפלגת העם

סנדרס לשעבר לשעבר מתחיל בתנועה לדראפט ברני למפלגת העם

דמוקרטים מסתכנים באובדן מצביעים מתקדמים למפלגה פוליטית חדשה.

המוות המסתורי של פו: העלילה מתעבה!

המוות המסתורי של פו: העלילה מתעבה!

בשנה שעברה פרסם הסופר מתיו פרל רומן בשם The Poe Shadow, ובו פונה עורך דין צעיר לפתור את אחת התעלומות הגדולות המתמשכות בתולדות הספרות האמריקאית: מה הרג את אדגר אלן פו? כמו גיבורו, מר.

none